News
"Triptofanın bəzi biogen metallarla komplekslərinin sintezi və radioprotektor xassələrinin öyrənilməsi" adlı layihə müsabiqənin qalibi olmuşdur
Jun 13, 2017 | 12:55 / Important events
Read 5058 time (-s)

Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya institutunun Biofizika və Radiasiya İnstitutu ilə birgə təqdim etdiyi “Triptofanın bəzi biogen metallarla komplekslərinin sintezi və radioprotektor xassələrinin öyrənilməsi” adlı layihə “Ukrayna Elm və Texnologiya Mərkəzi”nin, 06.06.2016-ci ildə elan etdiyi müsabiqənin qalibi olmuşdur. Qalib layihənin elan vaxtı 12.06.2017-ci il.

JOURNALS
Useful links