News
Minimum imtahanlar keçirildi
May 30, 2017 | 12:00 / Conferences, assemblies
Read 2389 time (-s)

AMEA-nın Prezidentinin 12 may 2017-ci il  tarixli 270 №-li sərəncamına və İnstitutun 16.05.2017-ci il tarixli 122 №li əmrə əsasən yaz minimum imtahanları  30.05.2017-ci il tarixdə saat 1000 –da keçirildi.

JOURNALS
Useful links