News
Bilirsinizmi?
Apr 18, 2017 | 11:40 / Interesting information
Read 3712 time (-s)

Turşu - əsas indikatorları mühitin turşuluğunun dəyişməsi ilə öz rəngini dəyişən maddədir. Fenolftalein qələvi mühitdə rəngsiz haldan qırmızı- bənövşəyi və moruğu rəngə qədər dəyişir, lakin qatı qələvidə yenidən rəngsizləşir. Qatı sulfat turşusunda isə çəhrayı rəng alır. İndikator vasitəsilə məhlulun turşuluğunu və qələviliyini təyin edirlər. Fenolftalein tibdə yaxşı işlətmə dərmanı kimi istifadə edilir. Biz onu purqen adı ilə tanıyırıq. 

JOURNALS
Useful links