News
Photo
İnstitutda “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə təhsil alan magistrantların Elmi tədqiqat təcrübəsinin hesabatı keçirildi
Mar 30, 2017 | 12:58 / Important events
Read 5489 time (-s)

İnstitutda “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə təhsil alan magistrantların Elmi tədqiqat təcrübəsinin hesabatı təhsil şöbəsinin rəhbəri və təcrübə elmi  rəhbərin iştirakı ilə iclas keçirildi. İclasda magistrantlar Elmi tədqiqat  prosesində əldə olunan nailiyyətlərlə qazandıqları yeni təcrübi bilikləri təqdim edərək 100 bal sistemlə -  İbrahimova Nigar 99, Bəhrəmov Eynulla 97, Abdurəhmanova Nərmin 98 balla qiymətləndirilmişlər. 

JOURNALS
Useful links