News
MDU-nun kimyaçıları təbii katalizdə nanohissəciklərin reaksiya qabiliyyətini öyrəniblər
Mar 30, 2017 | 09:20 / Interesting information
Read 3557 time (-s)

MDU-nun kimya fakültəsinin əməkdaşları avtomobildən çıxan işlənmiş qazın tam yandırılması zamanı nanohissəciklərin reaksiya qabiliyyətini öyrəniblər. Dəm qazının Cu/Pd katalizatoru üzərində oksidləşməsi zamanı sinergetik effekt müşahidə etmişlər. Onlar Cu və Pd nanoərintilərinin formalaşması və yüksək aktivliyi arasında əlagənin olduğunu müəyyən etmişlər, həmçinin nanoərintilərin strukturunun katalitik aktivliyə təsirini öyrənmişlər. Alimlər görülən işlərin nəticələrini “Applied Catalysis B: Environmental” jurnalında çap olunmuş məqalədə işıqlandırıblar.

JOURNALS
Useful links