News
Bakteriyalardan əldə edilən və bioloji parçalana bilən qablaşdırma
Jul 05, 2023 | 09:59 / Interesting information
Read 347 time (-s)

Çində biosintez və fiziki modifikasiya nəticəsində qida qablaşdırmasında istifadə oluna bilən yeməli, güclü və bir qədər hiqroskopik bakterial sellüloza əldə edilib.

Plastik qablaşdırmadan istifadə plastikin bioloji parçalanmaması və neft məhsullarından asılılığı səbəbindən ciddi ətraf mühitin çirklənməsinə yol açmır.

Bakterial sellüloz qeyri-toksik materiallardan istifadə olunmaqla istehsal olunduğu, yüksək mexaniki möhkəmliyə və bioloji parçalanma qabiliyyətinə malik olduğu üçün ekoloji cəhətdən təmiz alternativdir.

Bununla belə, onların yüksək higroskopikliyi güc və maneə xüsusiyyətlərinin azalması səbəbindən istifadəsini məhdudlaşdırır.

Bu tədqiqat bakterial sellüloza əsasında yeməli, şəffaf və davamlı kompozit materialların yaradılmasına yeni yanaşma təklif edib. Əldə edilən nəticələr göstərib ki, belə material suda dayanıqlığa, yüksək şəffaflığa, yağa davamlılığa malikdir və 1-2 ay ərzində tam parçalana bilir.

Bundan əlavə, kompozit materialın həm quru, həm də nəm şəraitdə təkmilləşdirilmiş mexaniki xassələri göstərib, dartılma gücü təqribən 84 MPa idi ki, bu da kommersiyada mövcud olan kraft kağızdan və aşağı sıxlıqlı polietilendən üstündür.

JOURNALS
Useful links