News
Famil Mustafayev: “Elmi tədqiqat işlərinin sənayenin, biznesin və innovasiya iqtisadiyyatının çağırışlarına fokuslanması günün tələbidir”
May 28, 2021 | 13:20 / Important events
Read 442 time (-s)
JOURNALS
Useful links