News
Prazeodium və hidrogendən “mümkün olmayan” (imkansız) ifrat yüksək keçirici sintez edildi.
Mar 06, 2020 | 12:33 / Interesting information
Read 214 time (-s)

Son zamanlar dünyanın hər yerindən olan tədqiqatçılar kimyəvi bir elementin hidrogenlə birləşmələri olan hidridlərə maraq göstərirlər.Alimləri ən çox metal hidridləri maraqlandırır, çünki onların əla ifrat keçiricilər olduğu haqda nəzəriyyə məlumdur. Metal hidridi yüksək temperaturlu ifrat keçiricilər arasında namizədlərdən biri hesab olunur, lakin onun alınması üçün dörd min atmosferdən çox təzyiq lazımdır.

Skoltex və Tszilin universitetinin tədqiqatçıları tərəfindən lantanoid qrupundan olan metal- prazeodiumun hidrogenlə birləşməsi alındı, həmçinin onun fiziki xassələri öyrənildi.

Yeni birləşmənin ifrat keçirici vəziyyətə keçid temperaturu olduqca aşağıdır. (-2640 C)

Nəticələr Science Advances jurnalında dərc olunub.

JOURNALS
Useful links