News
Photo
AMEA-nın akad.M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda təhsil alan magistrantların qış imtahan sessiyası 24.01.2020-ci il tarixində keçirildi.
Jan 24, 2020 | 13:22 / Conferences, assemblies
Read 4315 time (-s)

I kurs magistrantlar:

“Qeyri üzvi kimya” ixtisas­laşmadan “Qeyri-üzvi materialşunaslığın fiziki-kimyəvi əsasları” fənni üzrə, “Fiziki-kimya” ixtisas­laşmadan “Səth hadisələrinin fiziki-kimyası” fənni üzrə, “Neft-kimya proseslərinin riyazi modelləşdirilməsi” ixtisas­laşmadan “Fiziki-kimyəvi sistemlərin modelləşdirilməsi” fənni üzrə, “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisas­laşmadan “Seolit katalizi” fənni üzrə, “Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası” və “Kompozisiya materialları kimyası” ixtisaslaşmalardan “Makromolekullar kimyası” fənni üzrə  

II kurs magistrant:

 “Qeyri üzvi kimya” ixtisas­laşmadan “Yarımkeçiricilərin kimyası” fənni üzrə

 24.01.2020-ci il tarixində imtahanlar keçirildi.

JOURNALS
Useful links