News
Hidrogenin istehsalında üçün molibden-fosfid katalizatoru platini əvəz edəcək
Oct 11, 2019 | 16:24 / Interesting information
Read 1753 time (-s)

Yer üzərində ən çox yayılan element olan hidrogen atmosferi çirkləndirməyən əla bir yanacaq ola bilər. Lakin, çox hallarda o, başqa elementlərlə birləşmə şəklində olur– məsələn, su.

Onu sərbəst əldə etmək üçün ABŞ alimləri yeni effektiv katalizator işləyib hazırladılar.

Sakit Okean Şimal-qərb milli laboratoriyasının alimlərinin tədqiqatları nəticəsində molibden-fosfid katalizatorunun üstünlüyü müəyyən olundu. Onlar təcrübə zamanı bu katalizatorun neytral turşuluqda hidrogen qazını platin katalizatorundan daha yaxşı ayırdığını, platin olmayan digər katalizatorlardan isə 5 dəfə tez ayırdığını müşahidə etdilər.

JOURNALS
Useful links