News
Photo
İnstitutun iki əməkdaşı XXI Mendeleyev qurultayında iştirak etmişlər
Sep 17, 2019 | 15:00 / Important events
Read 4715 time (-s)

Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun kimya üzrə fəlsəfə doktorlarından “Beynəlxalq əlaqələr, qrant layihələri və innovasiyalar” şöbəsinin müdiri Məmmədova Ülviyyə və “Mineral sorbentlər” lab. ap.e.i. Məmmədova Səadət 9 sentyabr 2019-cu il tarixindən 6 gün müddətinə Sankt-Peterburq şəhərinə REA-nın İ.V.Qrebenşekov adına Silikatlar Kimyası İnstitutunda “Ümumi və tətbiqi kimya”ya həsr olunmuş XXI Mendeleyev qurultayında iştirak etmək üçün ezam olunmuşlar.

Əməkdaşlar “Каталитическое окисление н-гексана на металлополимерном катализаторе” və  “Сорбция тяжелых металлов (Mn2+, Pb2+) из сточных вод на модифицированном бентоните” mövzusunda məruzə ilə çıxış etmiş, REA və digər ölkələrin alimləri ilə bir sıra görüşlər keçirilmiş və gələcəkdə müştərək işlərin görülməsi haqqında razılıq əldə olunmuşdur.

JOURNALS
Useful links