News
Photo
Tələbələr Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda təcrübə keçirlər
May 07, 2019 | 11:37 / Meetings
Read 1889 time (-s)

Bakı Dövlət Universitetinin “Kimya” ixtisası üzrə təhsil alan IV kurs və Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin "SABAH" qruplarında “Kimya mühəndisliyi” ixtisası üzrə təhsil alan III kurs tələbələri AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun bir sıra laboratoriyalarında təcrübə keçirlər.

JOURNALS
Useful links