Rəhbər Heyətin Mülki Müdafiə məşqi keçirilmişdir
JOURNALS
Useful links