“Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə İnstitutda təhsil alan II kurs magistrlərin dissertasiya işlərinin ilkin müzakirəsi “Koherent-sinxronlaşdırılmış oksidləşmə reaksiyaları” və “Koordinasiya birləşmələri” şöbələrinin iştirakı ilə 18.05.2017-ci il tarixində keçirildi
JURNALLAR
Faydalı linklər