KATALİZ VƏ QEYRİ-ÜZVİ KİMYA İNSTİTUTUNUN GƏNC ALİMLƏRİ AMEA GƏNC ALİM VƏ MÜTƏXƏSSİSLƏR ŞURASININ SƏDRİ VƏ DİGƏR İNSTİTUTLARDAKI ÜZVLƏRİ İLƏ BİRGƏ ÜMUM MİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN ANADAN OLMASININ 99-CU İL DÖNÜMÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏDBİRDƏ İŞTİRAK ETMİŞLƏR
JURNALLAR
Faydalı linklər