Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda “Fundamental və tətbiqi elmlərin müasir problemlərinin həllində multidissiplinar yanaşmalar” mövzusunda II Beynəlxalq elmi konfransın “Tətbiqi kimyanın müasir problemləri” üzrə təqdimatlar dinlənilib.
JURNALLAR
Faydalı linklər