“Fiziki-kimyəvi texnologiyalar və onların modelləşdirilməsi” laboratoriyasının müdiri ezamiyyətdə olmuşdur
JURNALLAR
Faydalı linklər