Xəbərlər
İnstitutun əməkdaşlarının "Investigation of the Electrochemical Reduction Process of the Molybdate Ions in the Tartaric Electrolytes" məqaləsi Impakt Faktoru 1.104 (CA) olan "Acta Chimica Slovenica" jurnalında dərc olunmuşdur
Fev 19, 2019 | 14:20 / Mühüm hadisələr
Oxunub 3646 dəfə

Təqdim olunan iş çaxır turşusu elektrolitindən molibdat ionlarının elektrokimyəvi reduksiya prosesinin tədqiqinə həsr edilmişdir. Tsiklik və xətti polyarizasiya əyrilərinin çəkilməsi üsulu ilə elektroreduksiya prosesinin kinetika və mexanizmi tədqiq edilmişdir. Elektroreduksiya prosesinə temperaturun, potensialın dəyişmə sürətinin və elektrolitdəki molibdat ionlarının qatılığının təsiri öyrənilmişdir. Effektiv aktivləşmə enerjisinin hesablamaları göstərir ki, molibdat ionlarının elektrokimyəvi reduksiya prosesi qarışıq kinetika ilə müşayiət olunur.

"Investigation of the Electrochemical Reduction Process of the Molybdate Ions in the Tartaric Electrolytes" Vusala Asim Majidzade, Akif Shikhan Aliyev, Dunya Mahammad Babanly, Mahmood Elrouby, Dilgam Babir Tagiyev. Acta Chimica Slovenica,  Vol 66, No 1 (2019)

 

 

JURNALLAR
Faydalı linklər