Xəbərlər
Foto
Dissertasiya müdafiəsi keçirildi
Okt 26, 2018 | 15:49 / Konfranslar, iclaslar
Oxunub 5018 dəfə

26 oktyabr 2018-ci il saat 1400-da AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən D.01.021 Dissertasiya Şurasında Qəhrəmanova Yeganə Balami qızının kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Əlvan metallurqiyanın dəmirtərkibli tullantıları üzərində kükürd dioksidin qazvari reduksiyaedicilərlə reduksiyası” adlı dissertasiya işinin müdafiəsi keçirilmişdir. 

2303.01 – "Qeyri-üzvi kimya" 

JURNALLAR
Faydalı linklər