Xəbərlər
İnstitutun əməkdaşlarının Impakt Faktoru 2.209 (CA) olan "Experimental study of phase equilibria and thermodynamic properties of the Tl–Se–I system" məqaləsi "Journal of Thermal Analysis and Calorimetry" də dərc olunmuşdur
Okt 04, 2018 | 10:05 / Mühüm hadisələr
Oxunub 4353 dəfə

Məqalədə Tl-Se-I sisteminin müasir fiziki-kimyəvi üsullarla tədqiqinin nəticələri verilir. Sistemin tam faza diaqramı qurulmuş, yeni kimyəbi birləşmələr aşkar edilmiş, onların ərimə xarakteri və temperaturları, həmçinin maye fazadan ilkin kristallaşma sahələri müəyyən edilmişdir. Elektrolit kimi ion mayesindən isifadə etməklə elektrokimyəvi üsulla sistemin fundamental termodinamik funksiyaları təyin edilmişdir. Aşkar edilən yeni fazalar radiasiya detektorları kimi tətbiq üçün perspektivlidirlər.

"Experimental study of phase equilibria and thermodynamic properties of the Tl–Se–I system" Dunya Mahammad Babanly, Ziya Saxaveddin Aliev, Vusala Asim Majidzade, Dilgam Babir Tagiyev, Mahammad Baba Babanly. "Journal of Thermal Analysis and Calorimetry", https://doi.org/10.1007/s10973-018-7677-x

 

JURNALLAR
Faydalı linklər