Xəbərlər
İnstitutun əməkdaşının "Synthesis of New Halogen-Containing Norbornene Adducts Based on N-Substituted Imides of 2,3-Dichlorbicyclo [2.2.1] Hept-5-ene-2,3- Dicarboxylic Acids and Hexachlorocyclopentadiene" məqaləsi "Organic Chemistry: Current Research" jurnalında dərc olunmuşdur
Okt 03, 2018 | 11:33 / Mühüm hadisələr
Oxunub 4263 dəfə

Heksaxlortsiklopentadien ilə 2,3-dixlorbitsiklo[2.2.1]hept-5-en-2,3-dikarbon turşusunun N-əvəzli imidləriinin dien kondensasiyası öyrənilmişdir. Reaksiya reqioselektiv olaraq,dienofilin tərkibində olan ikiqat rabitə hesabına baş verir və nəticədə  endo- konfiqurasiyaya malik  müvafiq polixlortsiklik adduktlar alınır.

"Synthesis of New Halogen-Containing Norbornene Adducts Based on N-Substituted Imides of 2,3-Dichlorbicyclo [2.2.1] Hept-5-ene-2,3- Dicarboxylic Acids and Hexachlorocyclopentadiene" Yaqub Nağıyev, "Organic Chem Curr Res" 2018, Vol 7(2): 190.

JURNALLAR
Faydalı linklər