Xəbərlər
Foto
II kurs magistrlərın dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçirildi
May 18, 2018 | 13:00 / Konfranslar, iclaslar
Oxunub 6249 dəfə

 “Qeyri-üzvi kimya” ixtisaslaşması üzrə təhsil alan  II  kurs magistrlərın dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi “Qeyri-üzvi funksional materiallar” şöbəsinin iştirakı ilə  18.05.2018-ci il tarixində saat 1100-da  İnstitutun  AKT zalında  keçirildi.

 1. Oruclu Elnur Nəcəf oğlunun k.ü.f.d., dos. Samirə İmaməliyevanın rəhbərliyi ilə “MnTe-Bi2Te3 sistemində  topoloji izolyator xassəli yeni fazaların axtarışı” mövzusu üzrə

 2. Ağazadə Aytən İsmət qızının AMEA-nın müxbir üzvü Məhəmməd Babanlının rəhbərliyi ilə “Bi-Bi2Se3 sistemində yeni laylı fazaların alınması və tədqiqi” mövzusu üzrə

JURNALLAR
Faydalı linklər