Xəbərlər
Foto
Dissertasiya müdafiəsi keçirildi
Apr 27, 2018 | 13:00 / Konfranslar, iclaslar
Oxunub 2060 dəfə

27 aprel 2018-ci il saat 1100 -da AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri üzvi Kimya institutunun nəzdində fəaliyyət göstərən D.01.021 Dissertasiya Şurasında AMEA Naxçıvan Bölməsi Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun doktorantı Turac Süleymanova İbrahim qızının kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Arsenin ikili və mis, gümüş, talliumla üçlü halkogenidlərinin su və üzvi mühitdə yeni alınma metodlarının işlənməsi” adlı dissertasiya işinin müdafiəsi keçirildi.

2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya”

JURNALLAR
Faydalı linklər