Xəbərlər
Foto
AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Dissertasiya Şurasının nəzdində fəaliyyət göstərən D01.021 Ümumi Elmi Seminarın 28.02.2018- ci il tarixində 4 saylı yığıncağı oldu
Fev 28, 2018 | 11:29 / Konfranslar, iclaslar
Oxunub 6473 dəfə

Bakı Dövlət Unversitetinin “Fiziki və kolloid kimya” kafedrasının doktorantı Eminova Sənəm Fəxrad qızının 2316.01 – “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Modifikasiya olunmuş pentasil seolitlərin iştirakında etilbenzolun metanolla selektiv alkilləşməsi” mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçirildi.

JURNALLAR
Faydalı linklər