Xəbərlər
Video
Alüminium və civənin qarşılıqlı kimyası
Noy 06, 2017 | 10:12 / Maraqlı məlumatlar
Oxunub 4238 dəfə

Alüminium üzərində oksid qatı olmayan halda, onunla cıvə amalqama – metalın civə ilə ərintisi - əmələ gətirir. Üzərində amalqama  qatı olan yeni alüminium xüsusilə rütubət çox olan günlərdə havadaki  rütubət ilə çox aktiv reaksiyaya girir:

Al(b) + 3H2O(m) =>  Al(OH3)(b) + 3/2H2(q)
H = -418 кC/mol

Alüminiumun su ilə reaksiyası nəticəsində, bütün alüminium qurtarana gədər və ya bütün civə amalqama əmələ gətirənə gədər,  tük şəklində böyüyən alüminium hidroksid əmələ gəlir.  

Bütün öz-özünə baş verən proseslər kimi, alüminium hidroksidin əmələ gəlməsi ekzotermik reaksiyadır və o, temperaturun artması ilə davam edir. Temperatur tez maksimuma çatır və sonra reaksiya bir neçə saat davam edə bilir.

JURNALLAR
Faydalı linklər