Xəbərlər
Moskva Dövlət Universitetinin alimləri yeni fotosensitiv maye kristal polimerləri tədqiq etdilər
Sen 07, 2017 | 12:59 / Maraqlı məlumatlar
Oxunub 3626 dəfə

MDU-nun alimləri Praqanın (Çex respublikası) fizika İnstitutundakı həmkarları ilə birlikdə maye kristalların optiki xassələrini və polimerlərin mexaniki xassələrini özündə birləşdirən yeni fotosensitiv polimerləri sintez və tədqiq etdilər.

Belə polimerlər xarici sahələrin təsiri altında molekulların istiqamətini dəyişdirir və eyni zamanda mürəkkəb formalı örtük, təbəqə və detallar əmələ gətirə bilir. Aşağı molekullu maye kristallara görə bu sistemin mühüm üstünlüyü ondan ibarətdir ki, otaq temperaturunda maye kristal polimerlər, molekulların istiqamətini təsbit edə bilən şüşəvari vəziyyətdə mövcuddur.

JURNALLAR
Faydalı linklər