Xəbərlər
Dissertasiya müdafiəsi keçirilib
May 26, 2017 | 12:00 / Konfranslar, iclaslar
Oxunub 3009 dəfə

26 may 2017-ci il AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri üzvi Kimya institutunun nəzdində fəaliyyət göstərən D.01.021 Dissertasiya Şurasında Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin doktorantı Elşən Zeynalov Tofiq oğlunun Kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş “Seolittərkibli nikel katalizatorları üzərində pentan-heksan fraksiyasının izomerləşməsi”  dissertasiya işinin müdafiəsi keçirilib.

İxtisas:                               2316.01- Kimyəvi kinetika və kataliz 

 

Elmi rəhbər:             

k.e.d., professor                           Əcəmov Keykavus Yusif oğlu

                                              

Rəsmi opponentlər:                 

k.e.d.                                             Zeynalov Nizami Allahverdi oğlu                                              

k.e.d., professor                           Qurbanov Hüseyn Ramazan oğlu

JURNALLAR
Faydalı linklər