Xəbərlər
Foto
Dissertasiya müdafiəsi keçirilib
May 19, 2017 | 12:00 / Konfranslar, iclaslar
Oxunub 3995 dəfə

19 may 2017-ci il saat 10-da AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi kimya institutunun nəzdində fəaliyyət göstərən D.01.021 Dissertasiya Şurasında Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin doktorantı Əliyeva Mahirə İosaf qızının Kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş “Vanadium tərkibli binar oksid katalizatorlar üzərində propilenin oksidləşməsi”  dissertasiya işinin müdafiəsi keçirilib.

İxtisas: 2316.01 – Kimyəvi kinetika və kataliz

Elmi rəhbər:

k.e.d., professor                                                         V.L.Bağıyev

 

Rəsmi opponentlər:

k.e.d., professor                                                          A.C.Əfəndi

k.e.d., b.e.i.                                                               Ö.Ə.Sadıqov

JURNALLAR
Faydalı linklər