Xəbərlər
Foto
“Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə İnstitutda təhsil alan II kurs magistrlərin dissertasiya işlərinin ilkin müzakirəsi “Koherent-sinxronlaşdırılmış oksidləşmə reaksiyaları” və “Koordinasiya birləşmələri” şöbələrinin iştirakı ilə 18.05.2017-ci il tarixində keçirildi
May 18, 2017 | 12:00 / Konfranslar, iclaslar
Oxunub 3486 dəfə

1.  Bəhrəmov Eynulla Siyasət oğlunun akademik Tofiq Nağıyevin rəhbərliyi ilə “Piridinin azot 1-oksid ilə dipiridillərə oksidləşməsi  reaksiyasının  kinetik qanunauyğunluqları” mövzusu  üzrə,

2.  İbrahimova Nigar Ziya qızının k.ü.e.d. İltifat Lətifovun  rəhbərliyi ilə “Heksametilferrosen və heksametil-ferrisinium  sistemində oksidləşmə-reduksiya prosesinin kinetikasının tədqiqi” mövzusu üzrə

3.  Abdurəhmanova Nərmin Ələsgər qızının k.ü.e.d. Eldar Zeynalovun rəhbərliyi ilə “Maye  fazada tsikloheksenin  katalitik oksidləşdirilməsi” mövzusu üzrə 

JURNALLAR
Faydalı linklər