Xəbərlər
Bilirsinizmi?
Apr 19, 2017 | 12:00 / Maraqlı məlumatlar
Oxunub 3367 dəfə

Polimerlər makromolekuldan ibarət maddələrdir. Makromolekullar dəfələrlə təkrar olunan monomer zəncirlərdən ibarətdir. Polimerin unikallığı ondan ibarətdir ki, bir və ya bir neçə monomer zənciri xariç ediləndə onun xassələri praktiki olaraq dəyişmir. Bundan başqa polimerlər çox davamlıdırlar, zərbəyə və xarici təsirlərə qarşı böyük müqavimətə malikdirlər.  Bu maddələr yalnız iki aqreqat  (bərk və maye) və iki faza (amorf və kristallik) halında ola bilərlər. 

JURNALLAR
Faydalı linklər