Xəbərlər
Bilirsinizmi?
Apr 18, 2017 | 11:40 / Maraqlı məlumatlar
Oxunub 3711 dəfə

Turşu - əsas indikatorları mühitin turşuluğunun dəyişməsi ilə öz rəngini dəyişən maddədir. Fenolftalein qələvi mühitdə rəngsiz haldan qırmızı- bənövşəyi və moruğu rəngə qədər dəyişir, lakin qatı qələvidə yenidən rəngsizləşir. Qatı sulfat turşusunda isə çəhrayı rəng alır. İndikator vasitəsilə məhlulun turşuluğunu və qələviliyini təyin edirlər. Fenolftalein tibdə yaxşı işlətmə dərmanı kimi istifadə edilir. Biz onu purqen adı ilə tanıyırıq. 

JURNALLAR
Faydalı linklər