Xəbərlər
Moskva Dövlət Universitetində nanosistem əsasında bioloji aktiv maddələrin analizatorlarını yaratdılar
Apr 17, 2017 | 12:00 / Maraqlı məlumatlar
Oxunub 4756 dəfə

Moskva Dövlət Universitetinin alimləri qızıl və gümüş əsasında maye və bərk fazalı sistemlərin yeni sintez üsullarını işləmiş və onların kimyəvi analizdə təcrübi yolla istifadəsi perspektivlərini  qiymətləndirmişlər. Kimyaçılar tərəfindən sintez edilmiş nanosistemlər təbiətdən səmərəli istifadə etmə, səhiyyə və ekoloji problemlərin həll edilməsində tətbiq edilə bilər. Çünki onların analitik əhəmiyyətə malik xassələri (optiki, maqnit və başqaları) bioloji aktiv maddələrin xüsusilə, sulfanilamidlərin, tetrasiklin qrupuna aid antibiotiklərin, katexolaminlərin və  s. tərkibini təyin etməyə imkan verir.

JURNALLAR
Faydalı linklər