Xəbərlər
Bilirsinizmi?
Apr 14, 2017 | 11:10 / Maraqlı məlumatlar
Oxunub 4766 dəfə

Radioaktiv kimyəvi element olan astat - təbiətdə rast gələn ən nadir elementlərdəndir. Əgər istənilən vaxt ərzində astatın yer qabığında olan miqdarını hesablasaq, bir qramdan artıq olmayacaq. Ancaq bu rəqəm həmişə bərabər olacaq, çünki uranın radioaktiv sıralarına daxil olan astatın radionukleidlərinin yaranma sürəti sabitdir və onların parçalanma sürətinə bərabərdir. 

JURNALLAR
Faydalı linklər