Xəbərlər
Müsbət artım. Yeni texnologiya mis və sinkin çətin zənginləşdirilmiş filizlərdən çıxarılmasını artıracaq.
May 13, 2024 | 10:00 / Maraqlı məlumatlar
Oxunub 220 dəfə

(MISIS)  Elm və Milli Tədqiqat Texnoloji Universitetinin tədqiqatçıları mis-sink filizlərinin emalı üçün yeni bir üsul hazırladılar ki, bu da onun  zənginləşdirilməsi prosesini xeyli yaxşılaşdırır. Rusiyadakı mis-sink filizlərinin əksəriyyəti, flotasiyaya müdaxilə edən sulfid minerallarının az  və qeyri-bərabər daxilolmaları səbəbindən ( flotasiya prosesinə)  yəni  çətin zənginləşdirilmiş  qiymətli komponentlərin reaktivlər və hava baloncukları ilə tullantı süxurdan ayrılması prosesinə mane olur. Kimyəvi maddələr minerallara hidrofob xüsusiyyətlər verir, buna görə suyu dəf edərək hava  qabarcıqlarının səthinə  birləşir  və köpüyə keçir, sonra  o emal üçün ötürülür.

Adətən , kolçedan  mis-sink filizlərinin zənginləşdirilməsində bir reagent istifadə olunur: seçim üçün — dəmir və ya sink sulfatlar, həmçinin kükürdlü natrium ola bilər. Bununla birlikdə, dəmir sulfidin  çoxlu miqdarda istifadəsi  mis, sink və pirit sulfid hissəciklərinin hidrofil olmasına  və  qabarciqlarla  yuxarı qalxmayıb aşağıya enməsinə səbəb olur. Bu, prosesin səmərəliliyini azaldır və son məhsulların keyfiyyətini pisləşdirir.  

Tədqiqatçıların fikrinə görə  filiz yataqlarından mis, sink, qurğuşun və qızıl kimi qiymətli metalların çıxarılması üçün sənayedə əsasən flotasiyadan  istifadə edilir. Alimlər  flotasiya zamanı bir reagent əvəzinə bir neçə reagentin birləşməsindən istifadə edildikdə mis və sink minerallarının piritdən ayrılması prosesinin yaxşılaşacağını söylədilər

Tədqiqat Dağ-mədən müəssisələrinin proyektləşdirilməsində  Myanma Birliyi Respublikasının  proyekt təşkilatları üçün xüsusilə faydalı ola bilər, çünki bu bölgə kolçedan  filizlərinin böyük toplusu  ilə xarakterizə olunur.

https://poisknews.ru/tehnologii/pod-znakom-plyus-novaya-tehnologiya-uvelichit-izvlechenie-medi-i-czinka-iz-trudnoobogatimyh-rud/

 

JURNALLAR
Faydalı linklər