Xəbərlər
Beynəlxalq SCİMAGO tədqiqat mərkəzinin reytinq cədvəlində Azərbaycan elminin yeri
May 25, 2023 | 15:00 / Mühüm hadisələr
Oxunub 580 dəfə

Bu ilin may ayında “Scimago Journal & Country Rank” portalı dünyanın 233 ölkəsinin bütövlükdə və ayrı-ayrı elm sahələri üzrə 2022-ci ilin bibliometrik nəticələrinə görə reytinq cədvəlini tərtib etmişdir. Reytinq cədvəlində çap olunan elmi sənədlərin sayı, istinad olunan sənədlərin sayı, istinadların sayı, özünə istinadların sayı, bir sənədə düşən istinadların sayı və H-indeksi öz əksini tapmışdır. Dünyanın 5 ən qabaqcıl ölkəsinin, Azərbaycana qonşu ölkələrin və Cənubi Qafqaz ölkələrinin bütün elm sahələri üzrə yeri və 3 əsas parametr üzrə göstəriciləri cədvəl 1-də göstərilmişdir.

Cədvəl 1.

 

Yer

Ölkə

Sənədlər

İstinadlar

H-indeksi

1.

Çin

1009894

1135104

1231

2.

ABŞ

702840

735027

2898

3.

Hindistan

275367

252555

812

4.

Böyük Britaniya

286145

308133

1840

5.

Almaniya

203406

226806

1602

12.

Rusiya Federasiyası

108464

62208

728

15.

İran

78184

96263

462

17.

Türkiyə

71810

74836

571

89.

Gürcüstan

2207

3491

237

91.

Azərbaycan

1998

2400

149

100.

Ermənistan

1411

1962

228

Cədvəldən göründüyü kimi ölkələr çap olunan sənədlərin sayına görə sıraya düzülmüşlər. Bu sıra istinadların sayına təqribən uyğun gəlir, lakin H-indeksinin qiymətlərində kənara çıxmalar müşahidə olunur.

Scimago portalı ayrı-ayrı elm sahələri üzrə də ölkələrin yerlərini müəyyən edir. Cədvəl 2-də yalnız Cənubi Qafqazın 3 ölkəsinin 2022-ci ilin yekunlarına görə fizika və astronomiya, riyaziyyat, kimya, yer elmləri, kompyuter elmləri və digər sahələr üzrə bibliometrik göstəriciləri əks etdirilmişdir.

Cədvəl 2.

 

Elm sahəsi

Ölkə

Yer

Sənədlərin sayı

İstinadlar

H-indeksi

Fizika və Astronomiya

Ermənistan

Azərbaycan

Gürcüstan

73

78

81

453

370

316

531

350

482

197

117

160

 

 

1

2

3

4

5

6

Riyaziyyat

Azərbaycan

Gürcüstan Ermənistan

71

85

94

414

209

117

269

92

42

51

61

55

Kimya

Azərbaycan

Ermənistan

Gürcüstan

 

69

92

104

368

113

63

213

55

60

54

47

66

Yer elmləri

Azərbaycan

Gürcüstan Ermənistan

79

92

98

163

91

70

64

71

60

48

80

87

Kompyuter elmləri

Azərbaycan

Gürcüstan Ermənistan

88

108

116

289

108

80

173

84

20

39

50

25

Biokimya, genetika və molekulyar biologiya

Gürcüstan Ermənistan

Azərbaycan

90

101

109

172

111

84

379

104

217

85

62

48

İncəsənət və humanitar elmlər

Gürcüstan Ermənistan

Azərbaycan

82

86

93

69

62

49

16

18

2

37

30

14

İctimai elmlər

Azərbaycan

Gürcüstan Ermənistan

95

98

118

225

202

98

101

197

13

27

63

28

Cədvəl 1 və 2-dən göründüyü kimi bütün elm sahələrinin yekun göstəricisinə görə Azərbaycan 233 ölkə arasında 91-ci yerdə olduğu halda kimya və riyaziyyat sahəsində Azərbaycan 69 və 71-ci yerlərdə, fizika və astronomiya, yer elmləri və kompyuter elmləri sahəsində isə 78, 79 və 88-ci yerlərdə qərarlaşmışdır. Cədvəldə göstərilən 8 elm sahəsindən 5-də Azərbaycan Cənubi Qafqazda 1-ci yerdədir.

Scimago portalında elmi-tədqiqat yönümlü bütün qurumların, o cümlədən, universitetlərin, elmi-tədqiqat institutlarının, milli və özəl laboratoriyaların və digərlərinin 16 indikator və 3 istiqamət üzrə (tədqiqat, innovasiya və sosial) reytinqləri 2023-cü ilin mart ayı üçün göstərilmişdir. Reytinq cədvəlində yalnız biblioqrafik göstəriciləri müəyyən həddən yüksək olan 9000-ə yaxın elm yönümlü qurum var.

2023-cü ildə reytinq cədvəlində Azərbaycandan 5 universitet, AMEA, Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyinə verilmiş 3 elmi-tədqiqat İnstitutunun adı var. Qeyd etmək lazımdır ki, Fizika İnstitutu və Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu bir neçə ildir ki, həmin cədvəldə yer aldığı halda 2023-cü ildə ilk dəfə olaraq Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu da həmin reytinq cədvəlinə daxil edilmişdir. Beləliklə, mötəbər beynəlxalq reytinq cədvəlində yer alan elmi-tədqiqat institutlarımızın sayı 3-ə çatmışdır.

Azərbaycandan olan elm yönümlü qurumların ölkədə və dünyada innovasiya və tədqiqat üzrə Reytinq cədvəllərində yerləri aşağıda verilmişdir.

Ölkədə

Dünyada

Qurumun adı

İnnovasiya  reytinqi

1

7173

AMEA

2

7878

Bakı Dövlət Universiteti

3

8004

Fizika İnstitutu

4

8083

Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu

4

8083

Azərbaycan Universiteti

4

8083

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

4

8083

Azərbaycan Dövlət İqtisadiyyat Universiteti

4

8083

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

4

8083

Azərbaycan Tibb Universiteti

 

Tədqiqat reytinqi 

1

4376

Azərbaycan Dövlət İqtisadiyyat Universiteti

2

5148

Azərbaycan Universiteti

3

6268

Fizika İnstitutu

4

6618

AMEA

5

6789

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

6

8006

Bakı Dövlət Universiteti

7

8021

Azərbaycan Tibb Universiteti

8

8112

Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu

9

8333

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

Ümid etmək olar ki, Azərbaycanın elm yönümlü qurumları bundan sonra da müsbət dinamika göstərərək Beynəlxalq reytinqlərdə mövqelərini yaxşılaşdıracaqlar.

Dilqəm Tağıyev, AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik

 

 

JURNALLAR
Faydalı linklər