Xəbərlər
Novosibirsk alimləri metanın oksidləşməsi üçün səmərəli katalizatorlar yaradırlar
May 18, 2023 | 11:00 / Maraqlı məlumatlar
Oxunub 71 dəfə

Rusiya Elmlər Akademiyasının Sibir Bölməsinin Kataliz İnstitutunun alimləri yüksək oksigen hərəkətliliyinə malik kristal strukturlar  perovskitlər  əsasında katalizatorların səmərəliliyinin artırılması üzərində işləyirlər. Bu katalizatorlar yanacaq kimyəvi elementlərində istifadə olunur və həm də istixana qazı metanının oksidləşməsi üçün perspektivlidir.

Tədqiqatımızın məqsədi perovskitləri "yumşaq" əvvəlcədən  emal etmə üsulları ilə dəyişdirməkdir, məsələn, müəyyən mühitlərdə közərtmə yolu ilə. Əvvəlcədən  emal etmənin  köməyi ilə birləşmənin strukturu dəyişir və onun səthinə aktiv katalitik formalar - manqan, dəmir, kobalt kimi keçid metal kationları  çıxır. Əgər onlar perovskitin səthində təcrid olunsa, metanın oksidləşmə prosesində onun katalitik aktivliyi artmalıdır.

Alimin sözlərinə görə, indiyədək metanın oksidləşməsi üçün perovskit katalizatorları sənaye səviyyəsində istifadə olunmur, daha kiçik miqyasda sınaqdan keçirilir.

Perovskitin analoqları  aşağı qiymətə və daha çox termiki  sabitliyinə görə daha sərfəli ola bilərlər.

JURNALLAR
Faydalı linklər