Xəbərlər
Kimyaçılar metandan elektrokimyəvi üsulla rekord miqdarda metanol əldə etdilər.
Apr 07, 2021 | 11:30 / Maraqlı məlumatlar
Oxunub 69 dəfə

Kimyaçılar metandan otaq tempirturunda elektrokimyəvi üsulla rekord miqdarda metanol istehsal etmək üçün şərtlər işləyib hazırladılar. Bunun üçün onlar PH və potensialı dəyişdirərək keçid metal oksidi əsasında olan 12 elektrodu sınaqdan keçirdilər. Titan və mis oksidləri əsasında olan bimetalik sistem titandan metanol alınması zamanı 6 % effektivlik əldə etməyə imkan verdi. Bu cür üsullar gələcəkdə şist qazının bio qazın emal edilməsinə imkan verəcəkdir. Bu metod haqqında məqalə "Proceedings of the National Academy of Sciences" jurnalında dərc edilmişdir.

JURNALLAR
Faydalı linklər