Xəbərlər
Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda magistrantların qış imtahan sessiyası başlayıb
Yan 08, 2021 | 14:00 /
Oxunub 130 dəfə

İnstitutun magistraturasında təhsil alan tələbələrin 2020/2021-ci tədris ili üzrə qış imtahan sessiyası təlimatlara uyğun  onlayn həyata keçirilir.

 06 yanvar  2020-ci il  tarixində 

I kurs (Qeyri-üzvi kimya, Fiziki-kimya, Kimyəvi kinetika və kataliz və Yüksəkmolekullu birləşmələr  kimyası) ixtisaslaşmaları üzrə “Kimyanın müasir problemləri” fənnindən müəllim  k.e.d., prof.  Asif  Məmmədov

II kurs (Kompozisiya materialları kimyası) ixtisaslaşması üzrə “Polimer  kompozisiyaların analizi” fənnindən müəllim k.ü.f.d. Rəna Əhmədova

07 yanvar  2020-ci il  tarixində 

II kurs  (Neft-kimya proseslərinin riyazi modelləşdirilməsi) ixtisaslaşması üzrə  

“Kvant  kimyası”   fənnindən   müəllim  k.e.d.,prof. Mirsəlim Əsədov

08 yanvar  2020-ci il  tarixində 

II kurs (Fiziki-kimya) ixtisaslaşması üzrə “Birləşmələrin fiziki-kimyəvi parametrlərinin  qiymətləndirilməsi” fənnindən müəllim  k.e.d., prof. Asif  Məmmədov

II kurs (Qeyri-üzvi kimya) ixtisaslaşması üzrə “Koordinasiya birləşmələri” fənnindən müəllim akademik Əjdər Məcidov

JURNALLAR
Faydalı linklər