Xəbərlər
Foto
Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda təhsil alan magistrantların dərsləri onlayn davam etdirilir.
May 21, 2020 | 12:26 / Konfranslar, iclaslar
Oxunub 170 dəfə

Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda bu günki onlayn dərslərində- Kimyəvi kinetika və kataliz ixtisası üzrə I kurs magistrantlar müəllim k.e.d., prof. Arif Əfəndiylə "Heterogen kataliz" fənni üzrə, Neft-kimya proseslərinin riyazi modelləşdirilməsi ixtisası üzrə I kurs magistrant müəllim t.ü.f.d., dos. Qoşqar Əliyevlə "Kimyada təqribi həll üsulları" fənni üzrə məşğələ, Kimyəvi kinetika və kataliz ixtisası üzrə I kurs magistrantlar müəllimə k.ü.f.d., dos. Lətifə Həsənovla "Fotokimyəvi və zəncirvari reaksiyalar" fənni üzrə, Qeyri-üzvi kimya ixtisası üzrə I kurs magistrant, müəllim k.e.d., prof. Asif Məmmədovla "Faza diaqramlarının termodinamiki analizi və 3D modelləşdirilməsi" fənni üzrə dərsləri keçilib.

JURNALLAR
Faydalı linklər