Xəbərlər
İnstitutumuzun elmi işlər üzrə direktor müavini, AMEA-nın müxbir üzvü M.Babanlının “Signatures of temperature driven antiferromagnetic transition in the electronic structure of topological insulator MnBi2Te4” məqaləsi Impakt Faktoru 4.296 (CA) olan APL Materials-da dərc olunmuşdur
Mart 03, 2020 | 11:55 / Mühüm hadisələr
Oxunub 146 dəfə

İşdə, ilk dəfə olaraq bizim tərəfimizdən alınmış antiferromaqnit topoloji izolyator xassəli MnBi2Te4 kristalının  elektron quruluşunda Neel temperaturundan (25K) keçdikdə asılı olaraq baş verən dəyişikliklər bucaq fotoemission spektroskopiyası (ARPES) üsulu ilə öyrənilmişdir.

Alınmış nəticələr həcmi və topoloji səth halları ilə yaranan maqnetizm arasında qarşılıqlı əlaqə olmasını ciddi dəlillərlə sübut edir. MnBi2Te4 kristalının səthində müşahidə olunan bu asılılıq maqnit topoloji izolyatorlarında maqnetizmin mövcudluğunu aşkar etmək üçün ARPES spektlərinə əsaslanan yeni istiqamətləndirici təcrübi üsul kimi istifadə edilə bilər. 

Signatures of temperature driven antiferromagnetic transition in the electronic structure of topological insulator MnBi2Te4” D. A. Estyunin, I. I. Klimovskikh, A. M. Shikin, E. F. Schwier, M. M. Otrokov, A. Kimura, S. Kumar, S. O. Filnov, Z. S. Aliev, M. B. Babanly and E. V. Chulkov. Cite as: APL Mater. 8, 021105 (2020); doi: 10.1063/1.5142846

 

JURNALLAR
Faydalı linklər