“Sorbsiya prosesləri” şöbəsi

 

Şöbə müdiri: AMEA-nın müxbir üzvü Əli Nuriyev

Tel: 012 510 85 92 (117)

laboratory_5@kqki.science.az

 

 

 

 

 

Elmi istiqaməti: Sintetik və mineral sorbentlərin alınması və modifikasiyası, təbii sulardan mikroelementlərin çıxarılmasıı, tullantı sularının zəhərli komponentlərdən təmizlənməsi üçün texnoloji proseslərin işlənib hazırlanması.

Ə.Nuriyev 260 elmi əsərin (onlardan 78-i xaricdə), o cümlədən 10 ixtiranın (patent və müəlliflik şəhadətnaməsi) və 2 monoqrafiyanın müəllifidir. Onun rəhbərliyi ilə 3 kimya üzrə elmlər doktoru və 14 kimya üzrə fəlsəfə doktoru hazırlanmışdır.

1980-cı ildə Dövlət Mükafatı Laureatı, 2005-ci ildə isə Azərbaycanın “Əməkdar Elm Xadimi”  fəxri adlarına layiq görülmüşdür. 

JURNALLAR
Faydalı linklər