Laboratoriya 30

 

“Zəhərli  kimyəvi maddələrin zərərsizləşdirilməsi” laboratoriyası

Lab. müdiri: k.e.n. Elnur Məmmədov

Tel: 012 510 85 91(143)

laboratory_30@kqki.science.az

 

Elmi istiqaməti: İnsan sağlamlığı üçün təhlükəlı olan üzvi birləşmələrin zərərsiz-ləşdirilməsi və onların təkrar emalı üçün ekoloji təmiz pro-seslərin işlənib hazırlanması.

 

JURNALLAR
Faydalı linklər