Laboratoriya 29

 

“Kimya sənayesinin  yan məhsullarının  emalı” laboratoriyası

Lab. müdiri: k. e. d, prof. Fikrət Sadıqov  

Tel: 012 510 85 91(118)

laboratory_29@kqki.science.az

 

Elmi istiqaməti: Kimya sənayesində əmələ gələn  yan məhsulların, o cümlədən, piroliz  qətranlarının, aşağı molekullu və tullantı polietilenlərinin ekoloji təmiz emal texnologiyasının işlənib hazırlanması.

 

JURNALLAR
Faydalı linklər