Laboratoriya 6

 

“Fiziki-kimyəvi texnologiyalar və onların modelləşdirilməsi” laboratoriyası

Lab. müdiri: k. e. d, prof. Mirsəlim Əsədov

Tel: 012 510 85 91(190)

laboratory_6@kqki.science.az 

 

Elmi istiqaməti:  Tərkibində mikro- və nanohissəciklər saxlayan çoxkomponentli qeyri-üzvi sistemlərdə fiziki-kimyəvi hadisələrin tədqiqi, kadmium-tellur və qallium- selen birləşmələri əsasında perspektiv funksional materialların alınma texnologiyasının inkişaf etdirilməsi.

 

JURNALLAR
Faydalı linklər