Laboratoriya 14

 

“Kimyəvi- texnoloji proseslərin  modelləşdirilməsi” laboratoriyası

Lab. müdiri: AMEA-nın müxbir üzvü Qüdrət Kəlbəliyev

Tel: 012 510 85 91(167)

laboratory_14@kqki.science.az

 

 

 

 

 

Elmi istiqaməti: Kütlə və istilik mübadiləsi proseslərinin modelləşdirilməsi, texnoloji proseslər üçün aparatların seçilməsi və hesablanması, optimallaşma üsullarının işlənilməsi və paket proqramlarının  hazırlanması.

 

 

JURNALLAR
Faydalı linklər