Kimyəvi və ekoloji proseslərin modelləşdirilməsi və texnologiyası” şöbəsi

 

Şöbə müdiri: AMEA-nın müxbir üzvü Qüdrət Kəlbəliyev

Tel: 012 539 93 63

laboratory_14@kqki.science.az

 

 

 

 

 

Elmi istiqaməti: Kimyəvi proseslərin modelləşdirilməsi, qeyri-üzvi sistemlərdə fiziki-kimyəvi hadisələrin tədqiqi, zəhərli maddələrin zərərsizləşdirilməsi və kimya sənayesində əmələ gələn yan məhsulların emal texnologiyasının işlənib hazırlanması.

Q.Kəlbəliyev 220 elmi əsərin (onlardan 185-i xaricdə), 8 ixtiranın (patent və müəlliflik şəhadətnaməsi) 3 monoqrafiyanın müəllifidir. Onun rəhbərliyi altında 1 kimya üzrə elmlər doktoru və 4 kimya üzrə fəlsəfə doktoru hazırlanmışdır. 

JURNALLAR
Faydalı linklər