Laboratoriya 17

 

“Renium  ərintilərinin elektrokimyası  və  elektrokatalizi” laboratoriyası

Lab. müdiri:  k.e d., b. e. i. Elza Salahova 

Tel: 012 510 85 91(154)

laboratory_17@kqki.science.az

 

 

Elmi istiqaməti: Renium tərkibli ərintilərin nanotəbəqələrinin elektro­kimyəvi sintezi və elektrokatalitik  proseslərdə  tətbiqi.

JURNALLAR
Faydalı linklər