Laboratoriya 2

 

“Metal-üzvi birləşmələr əsasında nanokatalizatorlar” laboratoriyası

Lab. müdiri: k.e.d., prof. Gülməmməd Süleymanov

tel: 012 510 85 91(194)

laboratory_2@kqki.science.az 

 

Elmi istiqaməti: Keçid elementlərinin metal-üzvi və metalkarbonil birləşmələrinin sintezi, onların əsasında nanostrukturlaşdırılmış katalizatorların alınması və karbohidrogenlərin çevrilmələrində tətbiqi.

 

JURNALLAR
Faydalı linklər