Laboratoriya 1

 

 

“Katalizatorların hazırlanması” laboratoriyası

Lab. müdiri: k.ü.f.d., b.e.i. Sima Zülfüqarova

Tel: 012 510 85 91(186)

laboratory_1@kqki.science.az 

 

 

Elmi istiqaməti: İfrat yüksək tezlikli elektromaqnit şualarının təsiri ilə katali­zatorların hazırlanma texnologiyasının və katalitik proseslərin səmərəliliyinin yüksəldilməsinin fiziki-kimyəvi əsaslarının işlənib hazırlanması.

 

 

JURNALLAR
Faydalı linklər