Laboratoriya 13

 

“Ekoloji  kataliz“ laboratoriyası

Lab. müdiri:  k.e.d., prof., b.e.i.  Arif  Əfəndi

Tel: 012 510 85 91(115)

laboratory_13@kqki.science.az

 

 

Elmi istiqaməti: Ətraf mühitin çirklənməsinə səbəb olan tullantı qazlarının tərkibində olan azot və karbon oksidlərinin, xlorlu karbohidrogenlərin utilizasiyası üçün səmərəli katalitik sistemlərin işlənib hazırlanması.

JURNALLAR
Faydalı linklər